Novosti

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

Na sastanku Upravnog odbora Lovačkog saveza Herceg Bosne, održanom 27. rujna 2019. u Mostaru, razmatrane su sljedeće teme: rad Saveza i županijskih vijeća za lovstvo, imenovanje člana Upravnog odbora iz Županijskog vijeća za lovstvo HBŽ-a, zahtjev LU-a „Ždral“ iz Livna za prijam u članstvo Saveza i zahtjev LSUG-a „Jarebica“ Štrepci Brčko Distrikt za financijskom potporom za izgradnju streljane, provedba izobrazbe i polaganja lovačkih ispita, otvaranje jesenje lovne sezone, obilježavanje blagdana svetog Huberta, tiskanje lovačkog kalendara za 2020., izrada nove serije lovačkih iskaznica, dodjela zgrade u Rodoču na korištenje Savezu, prevencija afričke svinjske kuge u BiH, podmirenje dugovanja članica Savezu te prijedlog Županijskog vijeća za lovstvo Županije Zapadnohercegovačke za izmjenom Statuta Saveza vezano za broj zastupnika u Skupštini Saveza.

Predsjednik Saveza Slavko Marin informirao je članove Upravnog odbora o aktivnostima Saveza, ističući ponajprije Otvoreno prvenstvo Saveza u lovnom streljaštvu, Prvenstvo članica Saveza u Brčko Distriktu te Ligu Herceg Bosne u lovnom streljaštvu. Osim toga, predsjednik Marin spomenuo je provedbu lovačkih ispita, izdavanje dva broja Hoopa!, sastanak s policijom HNŽ-a glede županijskog zakona o oružju i streljivu, sastanak u FMPVŠ glede projekta „Zaštita smeđeg medvjeda na području Dinarida“ te distribuciju letka o prevenciji afričke svinjske kuge.

Tema o županijskim zakonima o oružju i streljivu izazvala je opširnu raspravu, ponajviše zbog obveza koje su nametnute lovcima prilikom dobivanja odobrenje za nabavku oružja. Najgore je stanje, po ocjeni Upravnog odbora, u HNŽ-u, zbog čega je odlučeno da se upriliči sastanak s predsjednikom Vlade HNŽ-a na kojem će to biti glavna tema.
Izvješća o radu svojih županijskih vijeća za lovstvo podnijeli su: Dragan Guberac, Ivica Širić, Pero Zekušić, Zoran Bakula, Dragomir Lončar i Jako Čavara.

Najviše rasprave, očekivano, izazvao je prijedlog ŽVL-a Županije Zapadnohercegovačke da se promijeni članak 26. Statuta Saveza. Prema obrazloženju Zorana Bakule, predsjednika Vijeća, promjenom ovoga članka iz ove bi se županije povećao broj zastupnika u Skupštini Saveza, što je, prema mišljenju ŽVL-a ŽZH,, opravdano s obzirom na broj članova u ovim udrugama u odnosu na ostale. Ako se ne udovolji ovom zahtjevu, predsjednik Bakula je najavio mogućnost da članice Saveza iz ŽVL-a ŽZH neće platiti ovogodišnji članski doprinos Savezu.

Na zahtjev Zorana Bakule i ŽVL-a ŽZH reagirali su Slavko Marin, Dragan Guberac, Jako Čavara i Vlado Sodlo, konstatacijom da je neopravdan, štetan i da je to zapravo čin rušenja Lovačkog saveza Herceg Bosne, te da ga ne mogu podržati. Upravni odbor je odlučio da se o ovom zahtjevu, kao i o zahtjevu LU-a „Ždral“ iz Livna da ga Savez primi u svoje članstvo, očituje Povjerenstvo za statutarna i pravna pitanja Saveza.

O provedbi izobrazbe i polaganja lovačkih ispita, otvaranju jesenje lovne sezone, obilježavanju blagdana svetog Huberta i tiskanju lovačkog kalendara za 2020. nije bilo previše rasprave, te su točke jednoglasno prihvaćene.

Nešto više rasprave izazvale su nove lovačke iskaznice, dodjela zgrade u Rodoču Savezu, prevencija afričke svinjske kuge u BiH te podmirenje dugovanja članica Savezu po osnovi članskog doprinosa.

Glede nove serije lovačkih iskaznica, valja reći da je riječ o iskaznicama kojima 2020. istječe desetogodišnji rok valjanosti i njihovim se vlasnicima trebaju izdati nove iskaznice, što će biti regulirano posebnom odlukom Upravnog odbora.

Kad je riječ o zgradi na lokaciji bivše vojarne „Rodoč 3“ u Mostaru koju bi Savez trebao dobiti na korištenje, istaknuto je da je izrađen stručni elaborat „Procjena tržišne vrijednosti nekretnine“, načinjen je zapisnik o primopredaji zgrade na korištenje, a u tijeku je izrada ugovora o korištenju zgrade koji će, prije potpisivanja, razmotriti Upravni odbor i donijeti konačnu odluku.

Raspravljajući o pojavi i prevenciji afričke svinjske kuge u BiH, Upravni odbor je konstatirao da je riječ o veoma opasnoj bolesti i ozbiljnom regionalnom problemu na koji lovci ne mogu i ne smiju ostati imuni. Savez i njegove članice trebaju surađivati s mjerodavnim institucijama i aktivno sudjelovati u provedbi mjera i aktivnosti na prevenciji afričke svinjske kuge u BiH.