Novosti

NAČELNA POTPORA PROJEKTU „ZAŠTITA SMEĐEG MEDVJEDA NA PODRUČJU DINARIDA“

Dogovor o sporazumu bio je konačni zaključak sarajevskog sastanka, a potpisivanje sporazuma trebalo bi uslijediti nakon što sve zainteresirane strane, dakle i lovački savezi u Federaciji BiH, usuglase njegov sadržaj.

U Sektoru za šumarstvo i lovstvo, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu, u četvrtak 25. srpnja 2019. godine, održan je radni sastanak temi: Buduće aktivnosti u okviru projekta „Zaštita smeđeg medvjeda (Ursus arctos) na području Dinarida“.

Uz predstavnike resornog ministarstva Danicu Cigelj i Muharema Bahora, sastanku su nazočili predstavnici lovačkih saveza u Federaciji BiH: Muhamed Hodžić, Selim Selimbašić i Ivica Lučić, te predstavnici nevladine organizacije Centar za životnu sredinu BiH iz Banje Luke Aleksandra Dragomirović i Igor Trbojević.

U uvodnom dijelu sastanka, predstavnici Centra za životnu sredinu informirali su nazočne o sadržaju, provedbi i ciljevima projekta „Zaštita smeđeg medvjeda (Ursus arctos) na području Dinarida“, koji je pokrenula Međunarodna fondacija za zaštitu prirode „EuroNatur“ iz Njemačke a koji na području BiH težišno provodi nevladina organizacija Centar za životnu sredinu BiH iz Banje Luke.

Prema iznesenim informacijama ovaj projekt je dobrim dijelom već implementiran na području Republike Srpske, a s obzirom na to da obuhvaća populaciju medvjeda na području Dinarida, njegovu je provedbu bilo nužno proširiti na područje Federacije BiH, gdje se nalaze i ponajbolja medvjeđa staništa u BiH. Proširenje projekta na područje Federacije BiH bio je razlogom zbog kojeg su se njegovi nositelji obratili Federalnom ministarstvu i lovačkim savezima, za održavanjem sastanka na kojem bi zajednički pokušali dogovoriti njegovu implementaciju na području Federacije BiH.

Nakon uvodnih informacija uslijedila je živa i dinamična rasprava s puno pitanja i odgovora, u kojoj su predstavnici lovačkih saveza u načelu izrazili spremnost za sudjelovanjem u ovome projektu i dali potporu njegovoj provedbi na području Federacije BiH, ali pod određenim uvjetima i uz konkretne dogovore.

Jedan od ključnih uvjeta za realizaciju projekta svakako je potpisivanje međusobnog sporazuma između Federalnog ministarstva kao krovne institucije za lovstvo u Federaciji BiH i Centra za životnu sredinu kao nositelja projekta, u kojem bi se točno definirala prava, obveze, nositelji, odgovornosti, rokovi, kao i konačni ciljevi projekta. Sporazumom bi bile definirane i obveze lovačkih saveza i lovačkih udruga, odnosno korisnika lovišta koji gospodare smeđim medvjedom. Dogovor o sporazumu bio je i konačni zaključak sarajevskog sastanka, a njegovo potpisivanje trebalo bi uslijediti nakon što sve zainteresirane strane, dakle i lovački savezi u Federaciji BiH, usuglase njegov sadržaj.
Proračun ovog projekta je 382.900 eura za tri godine. Taj se iznos dijeli na tri organizacije koje implementiraju ovaj projekt, a to su: „EuroNatur“ Njemačka, „Centar za životnu sredinu“ Bosna i Hercegovina i „Centar za istraživanje ptica“ Crna Gora.