Novosti

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

Neki su zastupnici u raspravi iznijeli primjedbe na određene dijelove izvješća o radu i financijskom poslovanju Saveza u 2018. godini te na neke stavke iz financijskog plana za 2019. godinu, ali su pri glasovanju svi bili jedinstveni i prihvatili ponuđene dokumente.

Redovita izvještajna skupština Lovačkog saveza Herceg Bosne održana je u 11. svibnja 2019. u Poslovnom centru „Sivrić“ u Mostaru.
Od ukupno 82 zastupnika, sastanku ih je nazočilo 57 te je Skupština mogla pravovaljano odlučivati.

Sastanak Skupštine otvorio je Ilija Vrljić, predsjednik Skupštine, a odmah potom uslijedila je „Lijepa naša“ i minuta šutnje u počast lovcima članica Saveza umrlim između prošle i ove skupštine, među kojima je i Marinko Hrkać, prvi i počasni predsjednik Lovačkog saveza Herceg Bosne.

Uoči početka skupštine održan je sastanak Upravnog odbora Saveza na kojem je odlučeno da se iz predloženog dnevnog reda izostavi točka 6, odnosno Odluka o godišnjoj članarini Savezu.
Izvješće o radu Lovačkog saveza Herceg Bosne u 2018. godini podnio je Slavko Marin, predsjednik Saveza. U poprilično opširnom izvješću predsjednik je informirao zastupnike o većini aktivnosti koje je Savez proveo u protekloj godini, ističući da su se te aktivnosti provodile u skladu s planiranim programskim zadaćama te odlukama i zaključcima radnih tijela Saveza.

Izvješće je obuhvatilo rad radnih tijela Saveza, suradnju Saveza s članicama, lovno zakonodavstvo, lovnu izobrazbu, lovnu kinologiju, lovno streljaštvo, lovno izdavaštvo, materijalno-financijsko poslovanje, aktivnosti Saveza na državnoj i međunarodnoj razini i, na kraju, osvrt na današnju poziciju Saveza.

Predsjednik Marin spomenuo je dva problema koji opterećuju Savez i znatno utječu na njegov rad: prostorije za smještaj i rad Saveza te uspostavu održivog sustava financiranja.
„Poznato je da ova dva otvorena pitanja zadnjih nekoliko godina opterećuju rad Saveza i da pokušaji njihova rješavanja nisu dali rezultata, a držim da probleme nije dobro odgađati i gurati ih pod tepih, nego o njima treba otvoreno razgovarati i tragati za rješenjima, što očekujem i od ove Skupštine“, rekao je Marin, dodajući da su u tijeku aktivnosti kojima je cilj u što skorije vrijeme doći do vlastitih prostorija, o čemu je mnogo konkretnije, u posebnom osvrtu, govorio Ivica Lučić, tajnik Saveza.

Završavajući svoje izlaganje općom ocjenom o radu Saveza u protekloj godini i njegovu statusu, predsjednik Marin je rekao: „Bez obzira na sve poteškoće i neriješene probleme, držim da je rad Saveza u protekloj godini bio uspješan, da smo izvršili planirane aktivnosti i zadaće, napravili korak naprijed u provedbi Zakona o lovstvu i zaštiti interesa naših članica, ostvarili kvalitetnu suradnju i učvrstili poziciju Saveza na državnoj i međunarodnoj razini, odoljeli pokušajima rušenja našega identiteta i stvorili pretpostavke da hercegbosansko lovstvo u BiH institucionalno uredimo, organizacijski i financijski ojačamo i uspostavimo održiv sustav zakonitog djelovanja, razvoja i afirmacije našega lovstva i očuvanja našega lovačkog identiteta“.

U raspravi o Izvješću o radu Saveza u 2018. godini sudjelovali su: Tomislav Perić iz Livna, Marinko Džoić iz Orašja, Jako Čavara iz Busovače, Pero Perić iz Uskoplja-Donjeg Vakufa i Dragan Guberac iz Odžaka, nakon čega je izvješće jednoglasno prihvaćeno.

Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza u 2018. godini podnio je Mate Buntić, predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni je odbor dao pozitivno mišljenje o materijalno-financijskom poslovanju Lovačkog saveza Herceg Bosne u 2018. godini, istaknuvši da je pritom Savez financijski pozitivno poslovao, odnosno da je ostvario višak prihoda nad rashodima.

Financijsko poslovanje uobičajeno izazove dodatno zanimanje zastupnika, tako je bilo i ovaj put. U raspravi su, tražeći odgovore na više konkretnih pitanja i stavljajući primjedbe na neke financijske stavke, sudjelovali: Dragan Guberac, Vlado Džoić, Marinko Džoić, Mićo Lešić i Ivica Bejić, neki od njih su za govornicu izlazili više puta. Na njihova pitanja i primjedbe odgovorili su Slavko Marin i Ivica Lučić, predsjednik i tajnik Saveza, te Mate Buntić, predsjednik Nadzornog odbora, nakon čega je i ovo izvješće jednoglasno prihvaćeno.
Program rada Lovačkog saveza Herceg Bosne za 2019. godinu prihvaćen je bez rasprave, što nije bio slučaj sa sljedećom točkom dnevnog reda: Financijskim planom Lovačkog saveza Herceg Bosne za 2019. godinu.

Raspravu o ovoj točki otvorio je Dragan Guberac, zastupnik iz LD-a „Fazan“ Odžak. Zanimljivo, ponajviše se zabavio Hoopom!, pitajući se zašto je tako malo reklama u ovome listu i zašto je tako mizeran prihod od pretplate na ovaj list. „Mi Hoop! redovito hvalimo, ali se pitam, zašto ga ne želi nitko osim nas lovaca. Za to smo svi odgovorni i na tome bismo svi morali više poraditi“, mišljenje je ovog zastupnika. Guberac vjeruje i da Hoop! puno košta: „Sve što košta 50 posto ukupnog prihoda, to je jako puno. Bilo bi dobro provjeriti sve te stavke i vidjeti mogu li se ti iznosi smanjiti.“

Vlado Džoić, nakon što se u potpunosti složio s Guberčevim stavovima, inzistirao je na pojašnjenjima vezanim za dijelove planiranog i potrošenog novca Saveza, ukazujući na određeni nerazmjer među tim stavkama. Argumentirano, kao i u prethodnoj prigodi, odgovorio mu je tajnik Saveza Ivica Lučić.

Nakon kraćeg istupa Tomislava Perića, pristupilo se glasovanju o ovom dokumentu i on je, također jednoglasno, prihvaćen.

Skupština je završila podjelom pet brojeva Hoopa! za 2018. godinu u tvrdom uvezu, svim članicama Saveza.