Novosti

IZOBRAZBA I LOVOČUVARSKI ISPIT U SREDIŠNJOJ BOSNI

U Središtu za cjeloživotno učenje u Donjem Putićevu, 29. ožujka 2019. provedena je izobrazba kandidata za lovočuvare iz lovačkih udruga iz Županije Središnja Bosna, kojima su se radi ušteda priključili kandidati za lovočuvare iz dijela lovačkih udruga članica Lovačkog saveza Herceg Bosne iz Zeničko-dobojske i Posavske županije.

Polaznicima se na početku obratio Slavko Marin, predsjednik Saveza, kazavši, među ostalim, da lovočuvare vidi kao temelj i budućnost lovstva. „Bez uzgoja i zaštite divljači nema ni lovstva. A odgovoran i kvalificiran lovočuvar temeljni je preduvjet za to“, poručio je Marin.
Izobrazbu i lovočuvarski ispit proveli su Vlado Soldo, Zoran Lovrić i Ivica Lučić kao članovi povjerenstva.

Ivica Lučić govorio je o povijesti lovstva i lovačkim propisima u pojedinim razdobljima, Vlado Soldo o Zakonu o lovstvu Federacije BiH, a Zoran Lovrić o podzakonskim propisima u lovstvu, od Pravilnika o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje oružja, vrsti oružja i veličini lovočuvarskoga rajona, pa sve do Pravilnika o uvjetima gospodarenja lovištima. Na kraju dana Ivica Lučić govorio je o lovištu i lovnom gospodarenju, istaknuvši pritom da glavne zadaće lovočuvara, suprotno razmišljanju čak i brojnih lovaca, nisu „policijske“, nego uređenje lovišta te uzgoj i hranidba divljači.

Lovočuvarski ispit održan je 30. ožujka, kad se polaznicima, prije ispita, obratio Jako Čavara, predsjednik Županijskog vijeća za lovstvo ŽSB-a i član Upravnog odbora Saveza. Od 60 prijavljenih kandidata ispitu su pristupila 52 kandidata i svi su položili ispit, neki čak bez pogrešnog odgovora. Kako su kandidati bili uglavnom lovci s dugogodišnjim lovačkim stažem, to se moglo i očekivati.