Novosti

FEDERALNO MINISTARSTVO PLANIRA IZRADU NOVOG ZAKONA O LOVSTVU

Lovački Savez HB U Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu, 25. svibnja 2017. održan je sastanak predstavnika Ministarstva i predstavnika Lovačkog saveza Herceg Bosne. Dominirale su dvije teme: jedna vezana za izradu novog zakona o lovstvu i druga vezana za izmjene i dopune postojećih te izradu novih podzakonskih propisa iz oblasti lovstva.

U ime Ministarstva sastanku su nazočili savjetnik ministra Ervin Bibanović i pomoćnica ministra za šumarstvo i lovstvo Danica Cigelj sa suradnicima, a u ime Saveza predsjednik Slavko Marin, predsjednik Stručnog vijeća za lovstvo Vlado Soldo i tajnik Ivica Lučić.

Sastanak je upriličen da bi se razmotrilo aktualno stanje u lovstvu na području Federacije BiH s težištem na lovnom zakonodavstvu, pa je glavna točka dnevnog reda bila inicijativa za izradu novog zakona o lovstvu.

Obrazlažući tu ideju i inicijativu, savjetnik Bibanović je istaknuo da je izrada novog zakona o lovstvu planirana programom rada Ministarstva za 2017. godinu. Kao osnovne razloge za izradu novog zakona istaknuo je, prvo, složenost postojećeg Zakona o lovstvu i njegovu tešku provedivost, zbog čega je u nekoliko navrata taj Zakon pretrpio izmjene i dopune, i drugo, potrebu i želju da se u Federaciji BiH donese moderan zakon o lovstvu usklađen sa standardima i propisima Europske unije.

U raspravi koja je uslijedila predsjednik Marin je postavio pitanje potrebe donošenja novog zakona o lovstvu ako znamo da ni postojeći, deset godina nakon donošenja, nije u potpunosti implementiran. Također je istaknuo da su lovačka društva, tamo gdje je zakon implementiran, uložila puno truda, rada, energije i novca kako bi ispunila uvjete iz ugovora o korištenju lovišta, a sada bi se sve to zaboravilo i stvari bi se vratile na početak. Na kraju je Marin predložio da se na razini Ministarstva najprije donese strategija razvoja lovstva, pa tek onda zakon o lovstvu koji će proizaći upravo iz te strategije, te da se na razini Ministarstva, po uzoru na zemlje EU-a, uspostavi federalna uprava za lovstvo, poput već postojećih uprava za šumarstvo ili veterinarstvo, kojom bi lovstvo napokon dobilo jednakopravan status i puno veću mogućnost razvoja.

Druga tema sastanka bile su izmjene i dopune postojećih te izrada novih podzakonskih propisa iz oblasti lovstva. Ponajprije se to odnosilo na Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita, te na imenovanje povjerenstva Lovačkog saveza Herceg Bosne za polaganje lovačkog ispita.

Predstavnici Ministarstva istaknuli su neke probleme pri primjeni Pravilnika o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita, te nesuglasice koje imaju sa Savezom lovačkih organizacija u BiH oko imenovanja članova povjerenstva za polaganje lovačkog ispita i izdavanja uvjerenja o položenom lovačkom ispitu. Takvih problema, prema njihovim riječima, nemaju s Lovačkim savezom Herceg Bosne, ali bi ipak željeli neki dogovor oko imenovanja članova povjerenstva za polaganje lovačkog ispita i s Lovačkim savezom Herceg Bosne. Stoga su predstavnici Ministarstva predložili usvajanje novog pravilnika o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita, koji je već u formi nacrta.

Predstavnici Lovačkog saveza Herceg Bosne izrazili su spremnost za dogovor oko imenovanja povjerenstva za polaganje lovačkog ispita, ali da to bude u skladu sa zakonskim propisima i da se Savezu ne nameću nikakva personalna rješenja s razine Ministarstva.

Glede novog pravilnika o polaganju lovačkih ispita, predstavnici Saveza iznijeli su stav da predloženi tekst pravilnika nema uporišta u Zakonu o lovstvu, da je neprovediv jer nisu osigurane organizacijske, infrastrukturne i materijalne pretpostavke za to, da zadire u javne ovlasti lovačkih saveza, sadašnju organizaciju lovstva i ustavnu kategoriju građanskih prava i sloboda, te su predložili da se obustavi daljnja procedura donošenja ovoga pravilnika i da se lovački ispiti provode po postojećem Pravilniku.

Na sastanku se razgovaralo i o drugim aktualnim pitanjima iz oblasti lovstva. Ozračje je bilo jako pozitivno, obje su strane pokazale spremnost za suradnju, što je znakovit korak naprijed u odnosima resornog ministarstva i Saveza.