BIT ĆE SVEČANO OBILJEŽENA 25. OBLJETNICA UTEMELJENJA SAVEZA

Pod predsjedanjem Slavka Marina, u Žepču je 22. srpnja 2017. održan sastanak Organizacijskog odbora za pripremu proslave 25. obljetnice utemeljenja Saveza. Odbor je podijelio zaduženja i odredio rokove izvršenja, kako bi sve aktivnosti bile završene ..

FEDERALNO MINISTARSTVO PLANIRA IZRADU NOVOG ZAKONA O LOVSTVU

U Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu, 25. svibnja 2017. održan je sastanak predstavnika Ministarstva i predstavnika Lovačkog saveza Herceg Bosne. Dominirale su dvije teme: jedna vezana za izradu novog zakona o lovstvu...

OTVORENO PRVENSTVO SAVEZA U LOVNOM STRELJAŠTVU U ORAŠJU

Deveto otvoreno prvenstvo Lovačkog saveza Herceg Bosne održano je 27. svibnja 2017. na streljani „Jeleneži“ u Orašju. Natjecalo se 68 strijelaca, svrstanih u 19 ekipa, što je rekordan broj sudionika i ekipa na streljačkim natjecanjima koje je dosad organizirao Savez.

PRVENSTVO ČLANICA SAVEZA U LOVNOM STRELJAŠTVU U ŠIROKOM BRIJEGU

Sedamnaesto prvenstvo članica Lovačkog saveza Herceg Bosne održano je 5. kolovoza 2017. na streljani „Mostarsko blato“ u Širokom Brijegu. Domaćin natjecanja, LD „Mosor“ Široki Brijeg i organizator, Lovački savez Herceg Bosne, odradili su sve što treba...

EDUKACIJA LOVACA O MINSKOJ OPASNOSTI

Lovački savez Herceg Bosne i LSUG „Jarebica“ Štrepci organizirali su predavanje o temi „Program edukacije za lovce s područja Brčko distrikta i Županije Posavske“, koje je realizirala „Udruga Hrvatska pomaže“ u koordinaciji s Hrvatskim centrom za razminiranje...

LU „LIVANJSKO POLJE“ LIŠTANI

Ovogodišnji lov na srnjaka otvoren je 4. lipnja. Svaka je sekcija lovila u svome lovištu, a kad je lov završio, svi su se okupili kod lovačke kuće sekcije Čelebić. Praznih ruku, jer nitko ništa nije ulovio...


Temperature zraka:

  Mostar
Click for Mostar, Bosnia and Herzegovina Forecast
Click for Mostar, Bosnia and Herzegovina Forecast
  Sarajevo
Click for Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Forecast